Het oude liedje

Wat voorafging
Hangjongeren in Poelenburg trekken al tientallen jaren door de wijk.
Dat is geen probleem zolang ze voor bewoners geen overlast veroorzaken.
Doen ze dat wel, dan is Leiden in last.

Reeds lang wordt gezocht naar een definitieve oplossing voor de jongeren.
Aan hun wens, een ruimte waarin ze onbespied hun tijd kunnen doden, wenst echter niemand te voldoen. Daarom kwam er geen container maar een jeugdhonk: een aanbouw aan de Poelenburcht: de Kanjer.
Die Kanjer werd bekostigd door ZNSTD, de drie corporaties, het Oranjefonds en het Honing-Laanfonds en werd op 5 november 2009 feestelijk geopend door Burgemeester Faber.
Drie dagen na de opening verwoestten de jongeren de inventaris. Kanjer gesloten.
Een hernieuwde opening, enkele jaren later, leidde opnieuw tot vandalisme, sloop en bedreiging van een jongerenwerker. De Kanjer ging definitief dicht in 2012 en is sindsdien een deel van het buurthuis.
Hoewel er camerabeelden zijn van de vernielingen is geen der vandalen vervolgd.

Trouwe lezers van dit blog herinneren zich wellicht de jarenlange overlast bij het Muizenven.
Die affaire speelde tussen 2012 en 2015.
Ondanks dat de KBG erin slaagde alle betrokken partijen en organisaties –op de jongeren na– aan tafel te krijgen om voor zowel bewoners als jongeren een oplossing te vinden, verdwenen de overlastgevende hangjongeren pas nadat Zaan Primair een hek rond het gebied liet plaatsen.
Werd ook nu voor de jongeren geen definitieve oplossing gevonden, het voorkwam dat bewoners van het Muizenven naar Oostzaan verhuisden.
Wat er daarna plaatsvond rond de supermarkt van de Vomar laten we hier maar onbesproken.

De Paddenpoel
Ze moesten toch ergens heen, dus trokken de jongeren begin 2015 naar de Padden- poel.
Die poel bevindt zich in het Darwinpark, iets ten westen van de Heimanshof, dichtbij het pad tussen Clusiusstraat en De Weer.
Aan de oostkant van het dichtbegroeide kunstwerk waan je je, omringd door hoogopschietend gewas en geboomte, volledig onbespied.
In juni 2015 vond over de door de aanwonende bewoners ondervonden overlast een bespreking plaats onder aanvoering van de toenmalige wijkmanager en jongerenwerkers.

Donkere wolken boven de Paddenpoel

De wijkmanager zag het niet zitten het kunstwerk te laten slopen. “Jongeren kunnen niet geweerd worden uit de openbare ruimte. Er kan ze alleen vriendelijk verzocht worden zich gepast te gedragen”, lezen we in het verslag van de bijeenkomst.
Overlast moest worden gemeld door 14075 of de jongerenwerkers te bellen.
Dat had ook toen weinig zin om twee uur ‘s nachts.

De geschiedenis herhaalt zich
Op zes augustus 2018 was er opnieuw een bijeenkomst met bewoners van de Heimanshof, de wijkmanager, een jongerenwerker en een straathoekwerker, met als onderwerp hangjongeren- overlast.
Een scala van klachten als lawaai, gescheld, drugsgebruik en dealen, stoken van hoogop- laaiende vuren, bedreiging van een bewoner met stokken, ingooien van ruiten en stelen van stoelen uit de tuin werd over de professionals uitgestort.
We hadden het zo kunnen overschrijven uit ons Zwartboek Hangjongeren Muizenven.

Eens afgesloten deurtje nu definitief verdwenen

Omdat ZNSTD er niet in slaagde het hekje dat toegang geeft tot het poeltje definitief te sluiten, verdween er naast stoelen en een barbecue een houten bank uit het park in de poel.
De vandalen kregen die bank er wel in, ZNSTD kreeg hem er tot ontzetting van een der aanwonenden niet uit zonder de bank in stukken te zagen. In het park rest slechts een tegelplateautje.
Ook tijdens deze bijeenkomst werd geopperd het kunstwerk te verwijderen, wat op grond van de rechten van de kunstenaar door de wijkmanager als niet realistisch werd beschouwd.
Na het aanhoren van alle ellende die nog over hen zal worden uitgestort, wenste een der nieuwe bewoners, afkomstig uit lawaaiig Amsterdam en in de verwachting rust te vinden in de Vrijstaat Poelenburg, hun huis weer zo gauw mogelijk te verkopen. Aan de professionals ging deze emotionele klacht voorbij.

Dat lossen we (niet) op
Nu waren wij verbaasd te moeten constateren dat er sinds 2009 geen enkele vooruitgang is geboekt in het voorkomen of beperken van hangjongerenoverlast voor bewoners.
Evenmin is er een voor de jongeren min of meer acceptabele oplossing gevonden.
Ze zijn er nog allemaal, de jongerenwerker, de wijkmanager, de straathoekwerker en hoe alle instanties ook mogen heten. We zien allemaal nieuwe gezichten en geen van die professionals heeft enige notie van wat er zich in Poelenburg in de afgelopen jaren op hangjongerengebied heeft afgespeeld.
Ieder doet het zijne, zo af en toe wordt er voor de jongeren iets georganiseerd (potje voetbal), maar van enige onderlinge coördinatie is geen sprake.
Er wordt vertrouwen gewonnen, de jongeren krijgen een brief, ze zijn met naam en toenaam bekend en niet crimineel. Vandalisme wordt kennelijk niet meer beschouwd als een strafbare handeling.

Het drugsdealen in de (wijde) omgeving van de poel was de jongerenwerker ontgaan; hij had niets anders waar- genomen dan marihuana- en lach- gasgebruik.
Bij de poel wordt voornamelijk gehangen door zogenaamde LVB’ers, die als gevolg van hun beperkte opleiding en intelligentie het zonder toekomstvisie moeten stellen.
Hoewel werd ontkend dat de kwalificatie LVB’er kennelijk een vrijbrief is voor onaangepast gedrag, zoals ons eens werd voorgehouden door de vorige-vorige wijkmanager, kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat een dergelijke opmerking wordt ingegeven vanuit de hoop dat de omwonenden zich met die kennis welwillender tegenover de hangjongeren opstellen.

Tegelplateau zonder bank

Déjà vue
De aankondiging dat de jongeren een door het SWT te organiseren bijeenkomst willen houden waartijdens zij, ook aan bewoners, hun wensen willen kenbaar maken, betreft eveneens een herhaling van zetten.
Jaren geleden is onder Welsaen een gelijkaardige poging gewaagd, leidde het verhaal van de jongerenwoordvoerder bij de aanwezigen tot hilariteit, bracht het de jongeren slechts negatieve reclame en bekeek geen bewoner ze met andere ogen.

Zolang we er niet in slagen voor deze verstandelijk en qua opleiding misdeelde groep een zinvolle dag- en avondbeste- ding te vinden en gecoördineerd aan te bieden, zal het onderhavige probleem in lengte van jaren blijven voortbestaan en kweken we een verloren generatie.
Ergens in de wereld moet een succesvolle methode zijn beproefd om aan die opgave het hoofd te bieden.

We hebben er bij ZNSTD op aange- drongen zo spoedig mogelijk met alle partijen gecoördineerd het hoofd te bieden aan zowel het beperken van de overlast als het vinden van een oplossing voor de jongeren.
Vol verwachting klopt ons hart.

 

Ons Zwartboek Hangjongeren Muizenven vindt u hier: KBG-Zwartboek Muizenven Blogversie LR
Het kaartje komt van Google Earth
Foto’s: © KBG

 

 

Advertenties

Poelenburgs parel presteert

“Poelenburgse karatekids leveren topprestaties op EK Karate” kopt NHNieuws.
“Choku Gym oogst medailles” lezen we in het NHD.
Van het Europees Kampioenschap karate in het Portugese Braga wisten elf jonge, Poelenburgse karateka’s thuis te komen met maar liefst 13 medailles.

Coach en begeleider Alex van Suffelen, die tijdens het kampioenschap en passant zijn Europese titel prolongeerde, is zo trots als een pauw op zijn pupillen: “ik weet dat het erin zit”.
Reden genoeg voor Choku om volgend jaar aan het WK mee te doen.
Zie hier de prestaties: Samy Achghouyab: brons & goud, Lamis Skefati: tweemaal goud, Simla Göktekin: zilver & goud, Chiara Andriessen: goud& brons, Bervin Göktekin: brons, Kiki Hilgersom: brons, Lina Skefati: zilver, Erhan Ceylan: zilver, Alex van Suffelen: goud.
Deze geweldige prestaties zouden voor ZNSTD reden genoeg moeten zijn om Choku te voorzien van een flinke jaarlijkse subsidie.
Parels moet je koesteren.
Zeker in een wijk waar de jeugd opgroeit tussen afvalhopen en gezinnen het met weinig moeten stellen.

Artikel op NHNieuws: https://www.nhnieuws.nl/nieuws/229079/Poelenburgse-karatekids-leveren-topprestaties-op-EK-Karate
Artikel in het NHD: NHD 2018-08-04 Choku Gym oogst medailles
Video over choku: https://youtu.be/om7xKbeuC3o
De foto komt van de site van NHNieuws.

Een donderdagmiddag in Poelenburg (6)

Vakantie!
Nu een flink deel van de Poelenburgers op weg is gegaan naar een nog warmer gebied, verwachtten we ook een aanzienlijke afname van het illegaal gedumpte afval.
Dat viel tegen.
Renovatie-afval van de corporaties ontsiert nog steeds de wijk, steeds meer broederlijk aaneengekluisterde boodschappenkarretjes “sieren” de wijk, er worden nog steeds bankstellen en bedden vervangen en we vinden hoe langer hoe meer klein huishoudelijk afval langs de straat.
En natuurlijk weer veel zwerfafval, zelfs nu de scholen zijn gesloten.
De ons begin dit jaar beloofde grotere afvalbakken bij de winkelcentra zijn nog steeds niet geplaatst: ten gemeentehuize trekt men naar ons een lange neus.

Neus te gast
Die uitdrukking gaat zeker niet op in de omgeving van de ondergrondse afvalcontainers.
Hoewel we ditmaal geen overvolle containers aantroffen, komt je, zeker bij het openen van de klep, een onpasselijkmakende stank tegemoet.

Zoek de verschillen
De laatste twee foto’s zijn een week na elkaar gemaakt.
Afvalhopen hebben de eigenschap aan te groeien, ook als je zelfs niet de moeite neemt je rommel aan de straat te zetten.
Ziet u meer dan tien verschillen: meld het ons. Na loting is er voor de winnaar een (bijna uitgestorven) boekenbon.

Een donderdagmiddag in Poelenburg (5)

Kolerezooi
Vergeeft u ons het woord, maar het was deze week weer een bende in de wijk.
Overal zwerfafval en bij de “bekende plaatsen” weer illegaal gedumpt afval in overvloed.
Aan de Twiskeweg ditmaal wat auto-onderdelen, deels in een winkelkarretje van Lidl. Een beetje speurder ontdekt het merk en gaat op zoek naar zo’n mobiel met nieuwe koplampen.
Indirect bewijs, maar het proberen waard.

Winkelwagentjes weer te kust en te keur.
We telden deze week negen verweesde karretjes.
Een drietal daarvan keurig ineengeschoven; dat leverde de dader een Euro op.

Nog steeds treffen we bouwafval aan van de renovatie-objecten van de corporaties, ook bij flats die al klaar zijn.
Blijkbaar is de KBG de enige die zich daarover opwindt.

Trots
Het heet dat de Poelenburger trots op zijn kinderen is, maar op zoek naar een nieuw zelfbeeld gooit hij zijn oude spiegel gewoon op straat, zodat zijn kroost zich daaraan kan verwonden.

We spotten twee handhavers, die zich bij wijze van vermomming verplaatsen in een afvalautootje van ZNSTD.
Een hunner was in de cabine druk met zijn telefoon, de ander inspecteerde een afvalhoop.
En zag dat het goed was.

Minder trots zijn we op HVC, want we troffen weer een aantal strijkvolle afvalcontainers aan.
Bij dit warme weer (35ºC) hangt rond menige container een penetrante stank.

Nou ja, kijkt u hieronder zelf maar.
Zoals eerder geschreven: de enkele doosjes en zakken nemen we in onze collage niet mee.

Vrijdag opruimdag

Doorgaans is het HVC die op vrijdag de wijk ingaat om het grofvuil dat Poelenburgers illegaal aan de weg hebben gezet op te ruimen.
Vandaag echter trok ook de gemeente de wijk in om bij winkelcentrum De Bloemkorf grote schoonmaak te houden.
Onder de kop “Gemeente neemt spullen supermarkt in beslag vanwege ‘illegale uitstraling’” schrijft NHNieuws:
“De gemeente Zaanstad heeft goederen van supermarkt Emrah Market XL aan De Bloemkorf in Zaandam in beslag genomen. De spullen –winkelwagens, pallets en een heftruck– stonden langere tijd in de weg op de stoep, waardoor de vrije doorgang van voetgangers en rolstoelgebruikers werd belemmerd.
“De actie volgde op een langdurig handhavingstraject tegen de illegale uitstraling van de ondernemer”, vertelt de gemeente.
De ondernemer van de supermarkt is meerdere malen aangesproken op de overtredingen. Ook is er meerdere malen een dwangsom opgelegd, maar die is nooit betaald. De supermarkteigenaar bleef juist doorgaan met het illegaal uitstallen van zijn goederen.”

Ook het NHD laat zich in dezen niet onbetuigd en schrijft:
“Zaanstad haalt uitstallingen Emrah weg
Handhavers van de gemeente hebben vrijdag winkelwagens, pallets en een heftruck verwijderd en in beslag genomen bij de Emrah supermarkt aan De Bloemkorf in Zaandam.
Voor de winkel staan regelmatig illegale uitstallingen, waardoor de vrije doorgang op het trottoir wordt belemmerd voor voetgangers en rolstoelgebruikers.
De ondernemer is meerdere malen aangesproken op deze overtreding. Ook is een aantal malen een last onder dwangsom opgelegd en verbeurd, maar zonder resultaat. Daarom is de gemeente overgegaan tot bestuursdwang.”

Emrah was al eerder doelwit van de gemeente; op 21 april dit jaar meldde het NHD: “Bij een controle van twee winkels in de Zaandamse wijken Poelenburg en Peldersveld zijn twee werknemers zonder verblijfsvergunning aangetroffen. Een derde persoon had geen werkvergunning. De ondernemer is al vaker gecontroleerd. Toen had hij –net als nu– uitstallingen op straat geplaatst zonder vergunning.”

Het ziet er naar uit dat de wedloop tussen gemeente en supermarkt vooralsnog is beslecht in het voordeel van de gemeente.

Het artikel op NHNieuws vindt u hier:
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/228372/Gemeente-neemt-spullen-supermarkt-in-beslag-vanwege-illegale-uitstraling
Het artikel in het NHD:
https://www.noordhollandsdagblad.nl/zaanstreek/zaanstad-haalt-uitstallingen-emrah-weg
De foto staat op de site van NH en komt van de Gemeente Zaanstad.

Rotrotonde

Dinsdag  17 juli werd rond het middaguur een scootmobiel aangereden op de rotonde Twiskeweg/Boulevard de Poulenbourg.
Na een flink aantal bijna-ongevallen viel er nu een gewonde. Hulpdiensten rukten uit .

Dat het hier een keer mis moest gaan lag voor de hand.
Bij herinrichtingen heeft ZNSTD er een handje van om een wijk te voorzien van slechts onover- zichtelijke bochten. Kennelijk is er een verkeerstheoreticus die meent dat die onoverzichtelijk- heid tot snelheidsvermindering leidt.
Dan kent hij (of zijn theorieboekje) de Poelenburger nog niet.

Een vergelijkbare gedachtegang zien we bij rotondes.
Zowel op het centrum als langs de buitenomtrek van de rotonde wordt veel (toegegeven) aantrekkelijk en hoog opgaand groen geplant en rond het hart van de rotonde liefst zoveel mogelijk reclameborden.
Bijgevolg kunnen automobilist noch fietser het verkeersbeeld overzien en wordt de auto- bestuurder ook nog eens afgeleid door de reclameborden: doodzonden voor de verkeers- veiligheid.

Nu gaat het hier niet om schuld & boete, maar het zou ons niet verbazen als de automobilist de scootmobiel niet heeft gezien. De auto reed vanaf de rotonde de Boulevard op, de scoot- mobiel reed in westelijke richting aan de zuidzijde van de rotonde.

De foto hiernaast is genomen vanuit het standpunt van een voetganger van 1,70 meter lengte, die kijkt in westelijke richting. De bestuurder van de scootmobiel zit lager en ziet slechts de oranje sprieten.
Auto’s die vanaf de Twiskeweg de rotonde oprijden zien een naderende scootmobiel niet. Zodra de scootmobiel vanachter het struweel te voorschijn komt, rest voor beide bestuurders een fractie van een seconde voor een remreactie.

Wij kaarten bij ZNSTD regelmatig verkeersonveilige situaties aan.
De eerste reactie is doorgaans “is er al een ongeluk gebeurd?”
Aan dat criterium is voor wat betreft de rotonde Tiskeweg/Boulevard nu voldaan.
Nu nog een plan voor het verlagen van de beplanting en verwijderen van aandachtafleidende reclameborden.
Wij wensen het slachtoffer een spoedig en volledig herstel.