Straatstenen

Bisdom
We hoorden de afgelopen jaren geruchten genoeg over de verkoop van de Onze Lieve Vrouwekerk in Poelenburg aan deze of gene protestants-christelijke stroming.
In werkelijkheid kon het Bisdom Haarlem, volgens een artikel in het NHD van 11 oktober 2018, de kerk aan de straatstenen niet kwijt.
De gemakkelijk beïnvloedbare kerkkraakwacht liet zich nog eens door een wijkmanager verleiden met een grote heggenschaar onze wijkavond te verstoren; ver kwam hij echter niet.
Meer dan eens schreven we het Bisdom met het verzoek van de omwonenden om het verloederende terrein eens op te knappen.
Eén keer werd er flink gesnoeid, daarna bleven onze brieven en mails onbeantwoord.

Kogel door de kerk
In het NHD lezen we ook dat er een bouwplan klaarligt: “OLV-kerk gesloopt voor nieuwbouwwoningen” kopt de krant.
Onder de naam Vennenkwartier laat Novaform Vastgoedontwikkelaars BV uit Rotterdam de kerk slopen om er daarna 21 woningen te bouwen: zes hoekwoningen en 15 tussenwoningen

Vennenkwartier
Op haar website schrijft Novaform: “Venster Architekten uit Gouda heeft een conceptontwerp gemaakt bestaande uit diverse rij- en hoekwoningen. Op dit moment zijn wij nog druk bezig met de ontwikkeling van het project. Naar verwachting kan in het derde kwartaal van 2018 gestart worden met de verkoop van de 21 rij- en hoekwoningen.
Het nieuwbouwproject bevindt zich ter hoogte van Ds. Martin Luther Kingweg 209 en is gelegen in de Vennenbuurt in de wijk Poelenburg. De bestaande Onze Lieve Vrouwekerk zal worden gesloopt om plaats te maken voor 21 woningen. Aan de overzijde van het plan bevindt zich een ruim opgezette groenstrook met daarachter het stromende water van ‘De Gouw’.
Prijsindicatie is vanaf circa € 325.000,-. De woonoppervlaktes van de woningen variëren tussen de ca. 124 en ca. 140 m2.
De globale planning is als volgt:
Eind oktober: meer informatie, waaronder prijsindicaties en plattegronden beschikbaar.
Eind 2018: start verkoop. Op dat moment is alle informatie, zoals de prijzen per woning, de verkoop- en toewijzingsprocedure en de brochure beschikbaar. Het is dan ook mogelijk om je per bouwnummer in te schrijven.”

Kerkven
Volgens het NHD legt ZNSTD in oost-westrichting een nieuwe straat aan met de naam Kerkven, die ons moet herinneren aan een kerk die in 1964 werd gebouwd en waarin in 2010 de laatste dienst werd gehouden.
Op haar site https://www.vennenkwartierzaandam.nl/locatie/ beschrijft Novaform Poelenburg als een wijk waarin je graag wilt wonen.

Het artikel uit het NHD vindt u hier: NHD 2018-10-11 OLV-kerk gesloopt voor nieuwbouw
De foto van de OLV-kerk komt van de KBG, de overige Vennenkwartierillustraties komen van de website van Novaform:
https://www.novaform.nl/nieuwbouwprojecten/vennenkwartier-zaandam/
https://www.vennenkwartierzaandam.nl/
https://www.vennenkwartierzaandam.nl/locatie/
Op de site van ZNSTD zoek je tevergeefs naar “Vennenkwartier”.

Advertenties

Weer De Weer (8)

Auto door fietsersdoorgang

Wat voorafging
Sinds 10 oktober 2017, een jaar geleden maar geen aanleiding voor een borrel, proberen we met de bewoners van De Weer en het Zuiderven de gemeente te bewegen iets te doen aan de gevaarlijke verkeerssituaties op De Weer en het Zuiderven. Het gaat hier over straatraces, te hard rijden, een overlawaaiige mollengang, het met gevaar voor eigen leven oversteken van schoolkinderen en een fietsersdoor-gang van en naar het Zuiderven, die ook voor motoren en scooters en –naar onlangs bleek– ook door auto’s gebruikt kan worden.
Bleef een brief van de KBG aan B&W over deze problemen (zoals te doen gebruikelijk) onbeantwoord, nadat we die brief aan de gemeenteraadsleden doorstuurden moest ZNSTD na een motie van GroenLinks tijdens de raadsvergadering op 9 november 2017 alsnog door de bocht.

ZNSTD in de bocht
Naar aanleiding van onze brieven en dankzij de motie van GroenLinks, bericht ZNSTD ons vier maanden later, op 13 maart 2018, wat men met De Weer en het Zuiderven allemaal van plan is en vooral: niet van plan is.
Er wordt een geluidsonderzoek naar de mollengang toegezegd en er moet iets aan de oversteekplaatsen worden gedaan. Dat is het wel volgens ZNSTD. Voor de aanpak van de oversteekplaatsen wordt gedacht “aan uitvoering in de zomervakantie van 2018”.

De KBG aan zet
Na de gemeenteraadsverkiezingen (21 maart 2018) krijgt ZNSTD een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college. Omdat we niets meer van ZNSTD vernemen en er geen enkele zichtbare actie volgt schrijven we op 25 juni 2018 een brief aan B&W, die ditmaal ook direct naar de gemeenteraadsleden gaat.
B&W reageren gewoontegetrouw niet, maar opnieuw grijpt GroenLinks naar het zwaard en stelt vragen aan B&W.
Op 12 september 2018 krijgt de gemeenteraad antwoord en ja hoor, als tijdelijke maatregel wordt “regelmatig door Handhaving gecontroleerd op overtredingen in het verkeer, zoals het negeren van duidelijke stoptekens van een zodanig herkenbare verkeersbrigadier en fout parkeren”.
Desgevraagd vertellen ons omwonenden Handhaving nooit te hebben gezien.

Zaanstad uit de bocht
GroenLinks wil ook wel eens weten hoe het komt dat de KBG vele klagers over het mollenganglawaai kent en de gemeente slechts vijf. De gemeente houdt het op vijf meldingen. Hoe dat komt leest u eerder op dit blog.
En passant krijgt de raad te horen dat er een tweede geluidsonderzoek zal worden gedaan.
Naar verluidt is het rapport daarvan eind oktober gereed. Opnieuw flinke vertraging.
Het gebruik van die vertragingstechnieken stond ons al eerder niet aan, dus schreven wij op 10 september 2018 een brief op poten naar het Hoofd afdeling Strategie & Beleid van Zaanstad.
Die brief, u raadt het al, bleef onbeantwoord.

Dorpsroddel
Halverwege dit jaar krijgt een bewoner van het Zuiderven van een ambtenaar te horen dat er een verkeersdrempel in de straat wordt aangelegd. Niets nieuws onder de zon, want die hoort thuis in een 30 km-straat. De uitvoering is nooit bevestigd en laat tot heden op zich wachten.
Uit het informele circuit vernemen we dat de aanpassingen aan de oversteekplaatsen pas in 2019 worden uitgevoerd. Dat is een klus die tijdens een lange schoolvakantie moet worden gedaan, dus waarschijnlijk een jaar later dan gepland.
“Er wordt in oktober een bewonersavond gehouden”, horen we zeggen. Dan al?

KBG-lid tussen ezels te Lindos

Tenslotte
Het nieuwe college van B&W schrijft in haar coalitieakkoord: “We zijn continu in gesprek met inwoners, ondernemers en organisaties in Zaanstad. Dit doen wij door als gemeenteraad, B&W en ambtenaren de dialoog en het debat met de stad aan te gaan. We stellen hierbij inwoners centraal en kennen onze inwoners, ondernemers en organisaties. Hun wensen en behoeftes zijn leidend voor ons handelen. We waarderen initiatieven vanuit de samenleving en kijken vooral naar de mogelijkheden en de wijze om die te faciliteren”.
Da’s een hele mond vol.
Zijn onze wensen en behoeften leidend voor ZNSTD? Het is ons tot nu toe ontgaan.
Pappen & nathouden, schofferen en stilzwijgen bewaren is de gemeente wel toevertrouwd.
Dat je elders wel goed tussen moeilijke figuren kunt verkeren toont een KBG-lid aan, reisleider te Lindos, die ons te kennen geeft dat daar alles soepel gaat.

Kom(kom)mer & kwel

Emrah in de fout
Vrijdag 28 september 2018 mocht de groentesupermarkt in winkelcentrum De Bloemkorf in Poelenburg zich weer verheugen in het optreden van Handhaving.
Opnieuw, want in april 2018 werd de uitbater betrapt op het in dienst hebben van personeel zonder verblijfs- en/of werkvergunning.
Handhaving verscheen ook op 20 juli 2018. Daarover schreef het NHD: “Handhavers van de gemeente hebben vrijdag winkelwagens, pallets en een heftruck verwijderd en in beslag genomen bij de Emrah supermarkt aan De Bloemkorf in Zaandam. Voor de winkel staan regelmatig illegale uitstallingen, waardoor de vrije doorgang op het trottoir wordt belemmerd voor voetgangers en rolstoelgebruikers.”

Nieuws over de septemberactie van Handhaving vonden we op zowel De Orkaan, bij Rodi, in het Noordhollands Dagblad en bij Zaanstadnieuws.nl. Ook Het Parool en De Telegraaf wijdden er een artikeltje aan. In alle berichten is sprake van de inbeslagname van 850 meloenen en dozen vol spitskool en groene kool, die illegaal waren uitgestald.
Na overleg met de voedselbanken kreeg die in Amsterdam maandag de hele vracht aangeboden.
Ook nu werkten gemeente, politie, Vreemdelingenpolitie, Inspectie SZW en Belastingdienst samen. Volgens het NHD en De Telegraaf, die ZNSTD citeren, werkte in een van de twee filialen weer een illegale vreemdeling.


ZNSTD in de fout
Maandagochtend 1 oktober mailden wij Voorlichting ZNSTD met de vraag wat zich vrijdag bij de Bloemkorf had afgespeeld. Voorlichting gaf voor van niets te weten, “Ik ga het uitzoeken, je hoort van ons” schreef men terug.
Daarop bleef het stil.
Dat diezelfde dag op een aantal websites een vrijwel gelijkluidend bericht verschijnt, inclusief een door ZNSTD geleverde foto met meloenen en kolen, wekt de indruk dat Voorlichting ons die maandag “vergeten” is.
Niets nieuws onder de zon, want de gemeente correspondeert liever niet met ons.
Het nieuwe college mag dan te kennen hebben gegeven met de bewoners in contact te willen treden, over alle zaken die we de afgelopen maanden bij ZNSTD hebben aangekaart hult de gemeente zich angstvallig in stilzwijgen.
Kolen stoven is ZNSTD wel toevertrouwd.

De artikelen op de krantensites vindt u hier:
https://www.parool.nl/amsterdam/geconfisqueerde-meloenen-naar-voedselbank~a4605404/
https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/21583/meloenen-en-dozen-beslag-genomen-kool-naar-voedselbank/
https://www.deorkaan.nl/zaanstad-maakt-korte-metten-met-meloenen/
https://www.noordhollandsdagblad.nl/zaanstreek/beslag-genomen-meloenen-van-zaanse-supermarkten-gaan-naar-voedselbank
http://www.rodi.nl/widgets/1448-zaanstad/nieuws/1478486-in-beslag-genomen-meloenen-en-kool-naar-voedselbank
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2625598/geconfisqueerde-meloenen-naar-voedselbank
Google ook eens op “zaanstad meloenen”.

De foto’s danken we aan een van onze “verspieders”.

Autodoorgang Zuiderven

Bijna twee jaar liggen wij al overhoop met ZNSTD over de fietsersdoorgang vanuit het Zuiderven naar de Troelstralaan en vice versa.
Ja, de gemeente geeft toe dat er ook motoren en scooters van die doorgang gebruik kunnen maken.
Niettemin zag zij geen reden ook maar enige aanpassing te doen.
Inmiddels klagen de bewoners niet alleen over doorrazende motoren en scooters, maar ook over auto’s, die met weinig moeite de fietsersdoorgang kunnen passeren.
Hedenmorgen verschalkten wij zo’n automobilist vanuit ons schuttersputje.
Dat komt ervan als je als gemeente je oren laat hangen naar de fietsersbond.

Een zaterdagmiddag in Poelenburg

Ditmaal geen overzicht van illegaal aan de straat gezette huisraad.
De verlichtingswijk Poelenburg kent ook vrolijker gebeurtenissen, zoals op zaterdag 22 september de Burendag, de Poelenburg Kunstroute en de viering van veertig jaar buurthuis De Poelenburcht.
Buren, kunst en geschiedenis gaan naadloos in elkaar over.
We bezoeken buurvrouw Tatiana Zamiatina, die haar huis met eigen werk tot een galerie heeft omgetoverd, zet Ellis van Atten haar boekenkar buiten en verleent onderdak aan een graffiti-artiest, is er Chi Kung-training in het park, niet ver van de stadsboerderij, waar wordt voorgelezen, je buttons kunt maken en tekeningen van Pascal Zuidleerlingen kunt bewonderen, zien we huisvlijt en een poserende schone in het Bewonershuis van Parteon, worden aan de Lobeliusstraat Arabische lekkernijen gepresenteerd naast werk van kunstenaars uit de wijk, kan de moskee van binnen worden bekeken, snijdt het kroost hout in de buurttuin en vinden we in De Poelenburcht een indrukwekkende fototentoonstelling over veertig jaar bewonersactiviteit in en rond de Poelenburcht.
Een feest voor jong en oud.
Ach, kijkt u zelf maar.

Korpsbalgebral

Wie is er aan het woord?
De heer Dijkhoff, fractieleider van de VVD in de Tweede Kamer, komt met –in zijn ogen– revolutionaire denkbeelden over integratie en criminaliteitsbestrijding in achterstandswijken.
Een achterstandswijk is volgens Dijkhoff een gebied waarin meer dan vijftig procent van de inwoners van niet-westerse afkomst is, een wijk met hoge werkloosheid en criminaliteit waar het opleidingsniveau laag is.
Aan die criteria voldoet Poelenburg meer dan ruimschoots.

Wat wil de VVD?
De mislukte integratie in stadswijken aanpassen.
“Ik vind dat we in Nederland tekortschieten om mensen de vrijheid te geven waar ze recht op hebben”, zegt Dijkhoff volgens het AD en Het Parool. Hij doelt dan op gezinnen waarin vrouwen worden achtergesteld en waarvan de kinderen kampen met een taalachterstand op school. “Wij zijn geen vrij land als die vrijheid er niet voor iedereen is.”
Plus een harde aanpak van de criminaliteit.

Klaas Dijkhoff. Foto: ANP

Waar haalt de VVD dat vandaan?
Een onlangs aangenomen en flink bekritiseerd wetsvoorstel in Denemarken dient als voorbeeld voor Dijkhoffs plan. Kinderen die in een achterstandswijk opgroeien moeten daar verplicht 25 uur per week naar de kinderopvang. Maken ouders geen gebruik van dit gratis aanbod, dan verliezen zij hun kinderbijslag. Aan die mogelijkheid denkt Dijkhoff ook.
Denemarken? Bij ons rijst de gedachte dat in een poging PVV en FvD van zich af te houden Dijkhoff zonder bronvermelding citeert uit het Actieplan Poelenburg en Peldersveld.

En wat nog meer?
Criminaliteit in probleemwijken moet dubbel zo hard worden bestraft.
Dijkhoff wil ook verplichte lessen laten geven over “democratische waarden en tradities”. Wie niet meewerkt, kan worden gekort op kinderbijslag of uitkering. “Het gaat mij niet om bestraffen, maar mensen te verheffen. Welwillenden bevrijden en kwaadwillenden harder aanpakken. Soms moet je minder liberale middelen gebruiken om een doel te bereiken. Ik zou het verlichtingswijken willen noemen, want dat is wat mensen in die wijken niet hebben doorgemaakt.”
Dijkhoff wil ook dat goed gedrag wordt beloond plus een maatschappelijk debat over discriminatie op de arbeidsmarkt.

Wat vindt de Tweede Kamer ervan?
Het plan van de VVD om criminaliteit in probleemwijken dubbel zo hard te bestraffen, stuit op flinke kritiek in het parlement, ook van coalitiepartners CDA, D66 en ChristenUnie.
Woorden als “rechtsongelijkheid”, “discriminatie”, “gelijkheidsbeginsel”, “klassenjustitie” en “verschillend bestraft in gelijke gevallen” waren niet van de lucht.
Zo te horen lanceert de VVD een proefballon, die door vrijwel alle overige partijen wordt lekgeprikt.
Van welk onderwerp de heer Dijkhoff de politici wil afleiden (afschaffen dividendbelasting?) blijft ongewis.

Wat vinden wij ervan?
Zoals gezegd: De VVD citeert uit het Actieplan Poelenburg en Peldersveld. De horde die Dijkhoff in de Tweede Kamer moet nemen heeft onze gemeenteraad al gepasseerd.
Burgemeester Hamming maakt een halszaak van de criminaliteitsbestrijding.
Mocht het juridisch ooit lukken, dan zal het dubbel bestraffen de criminelen naar wijken doen verhuizen die niet als achterstandswijk zijn gekenmerkt. Daar zullen ze in Westzaan en Assendelft niet blij mee zijn.
Blij zijn wij wel: van een probleemwijk werd Poelenburg een achterstandswijk, toen een Vogelaarwijk en is nu een verlichtingswijk.
Nu nog knappe straatverlichting en iedereen is gelukkig.

De AD-artikelen vindt u hier:
https://www.ad.nl/politiek/vvd-criminaliteit-in-probleemwijken-dubbel-zo-hard-bestraffen~a8839594/
en
https://www.ad.nl/politiek/ook-coalitiepartners-fel-op-vvd-plan-voor-probleemwijken~a01e076e/
Het artikel in Het Parool: Parool 2018-09-19 VVD en aparte regels voor probleemwijken
Ook interessant:
https://www.kinderopvangtotaal.nl/vvd-wil-verplichte-kinderopvang-in-achterstandswijken/